ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vv

 
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

งบประมาณ 2562
การพัฒนาระบบการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา กรมอนามัย : วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย : วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561
การประชุมชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการฯ รวมทั้ง SOP ต้นแบบให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย
อ่านทั้งหมด     
งบประมาณ 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินผลสามมาตรการกรมอนามัยสู่การขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน2561
การประชุม : การจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
การประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3
การอบรม - ร้อยความคิดผลิตนวัตกรรม ครั้งที่ 2
การประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัยกรมอนามัย ครั้งที่ 3
อ่านทั้งหมด     
งบประมาณ 2560
การประชุม - เพิ่มคุณค่าผลงานด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การประชุม "จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่การสร้างนวัตกรรม" - Best Pratice to Innovation
แนวทางการนำเสนอผลงานและบทคัดย่อ - ประชุมวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10
อ่านทั้งหมด     
หัวข้ออนามัยมีเดีย

คำรับรองการปฎิบัติราชการกรมอนามัย (Template 1-19)
การถ่ายทอดตัวชี้วัดหน่วยงานส่ระดับกลุ่มงาน และสู่ระดับบุคคล (19/12/2559)
ตัวชี้วัดที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับผิดชอบ จำนวน 19 ตัวชี้วัด (19/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
คณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว)
คำสั่ง กพว และคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ 3 อนุฯ (19/12/2559)
รายงานการประชุม กพว. ครั้งที่1/ปีงบประมาณ 2560 (19/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
แผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แผนงาน/โครงการฯ งานวารสาร HEALTH (19/12/2559)
แผนงาน/โครงการฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (19/12/2559)
แผนงาน/โครงการฯ กลุ่มอำนวยการ (19/12/2559)
แผนงาน/โครงการฯ กลุ่มพัฒนาวิชาการและงานวิจัย (19/12/2559)
แผนงาน/โครงการฯ กลุ่มการจัดการความรู้ (19/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฎิบัติงานกรมอามัย (DOC)
รายงานไตรมาส 1 (19/12/2559)
รายงานไตรมาส 2 (19/12/2559)
รายงานไตรมาส 3 (19/12/2559)
รายงานไตรมาส 4 (19/12/2559)
รายงานผลการปฎิบัติงานรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.59-ก.พ.60) (19/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2559
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2559 - ครั้งที่ 3 (20/12/2559)
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2559 - ครั้งที่ 2 (20/11/2559)
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2559 - ครั้งที่ 1 (17/10/2559)
อ่านทั้งหมด     
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2560
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2560 - ครั้งที่ 6 (20/06/2560)
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2560 - ครั้งที่ 5 (16/05/2560)
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2560 - ครั้งที่ 4 (18/04/2560)
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2560 - ครั้งที่ 3 (21/03/2560)
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ปี2560 - ครั้งที่ 2 (21/02/2560)
อ่านทั้งหมด     

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข