ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 

 
 
 
 
 
 
vv

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย

งบประมาณ 2562
การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประเด็นการวิจัยและแนวทางการเสนอชุดโครงการวิจัย : ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ และนักวิจัยระดับเขตเกี่ยวกับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานวัตกรรมกรมอนามัย” : ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัยครั้งที่ 2 : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันที่ 13 - 15 มกราคม 2562
การพัฒนาระบบการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา กรมอนามัย : วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม กรมอนามัย : วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561
การประชุมชี้แจงแผนพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการฯ รวมทั้ง SOP ต้นแบบให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย
อ่านทั้งหมด     
งบประมาณ 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินผลสามมาตรการกรมอนามัยสู่การขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน2561
การประชุม : การจัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
การประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผล ครั้งที่ 3
อ่านทั้งหมด     
งบประมาณ 2560
การประชุม - เพิ่มคุณค่าผลงานด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
การประชุม "จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่การสร้างนวัตกรรม" - Best Pratice to Innovation
แนวทางการนำเสนอผลงานและบทคัดย่อ - ประชุมวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10
อ่านทั้งหมด     
หัวข้ออนามัยมีเดีย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ บก 06 - โครงการจ้างเหมาผลิตชุดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ "ความรอบรู้สู้โควิดผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย" เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลและข่าวสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบ บก 06 - โครงการจ้างเหมาดำเนินการตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลและข่าวสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จ
โครงการจ้างเหมาดำเนินการตอบโต้ข้อมูลสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลและข่าวสุขภาพที่เสี่ยงและเท็จ
อ่านทั้งหมด     

 

ผู้ใช้งานภายใน ผู้ใช้งานภายนอก
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข