คุณกำลังมองหาอะไร?

รุปปิดการตรวจสอบ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.03.2566
15
0
แชร์
16
มีนาคม
2566

สรุปปิดการตรวจสอบ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดย นางดุลยรัตน์ งามชม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

และคณะเข้าสรุปปิดตรวจสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ศรีวรรณ ทาวงศ์มา

นักวิชการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตุ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี

2.การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ

3.การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน

4.การตรวจสอบการบริหารงาน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังขอคำแนะนำในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน