คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

Link - ใบสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566

 

LINK - Online Submission for English language paper

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) แนวทางและใบสมัครผลงานวิชาการ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 296KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TH_แบบฟอร์มเนื้อหาโดยย่อในการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 16.docx
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TH_แบบฟอร์มเนื้อหาโดยย่อในการส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์.docx
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Academic Presentation 16th National Health Promotion and Environmental Health Conference 2023.pdf
ขนาดไฟล์ 223KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EN_Paper Submission Form_Research and Development.docx
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
EN_Paper Submission Form_Innovation.docx
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย