คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ลิงค์ในการสมัครคัดเลือกผลงาน

เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567

 

Link for Submission for International Presentation

17th National Health Promotion and Environmental Health Conference 2024

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง)แนวทางและใบสมัครผลงานวิชาการ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TH_แบบฟอร์มบทคัดย่อ (Abstract).docx
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TH_แบบฟอร์มเนือหาโดยย่อในการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 17
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
TH_แบบฟอร์มเนื้อหาโดยย่อในการส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (Innovation)/ Best Practice ครั้งที่ 17
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ENG_Paper Submission Form-67.docx
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ENG_Guideline for Paper Submission-67.pdf
ขนาดไฟล์ 69KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ENG_Abstract form -67.docx
ขนาดไฟล์ 26KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย